hiperboliczny system radionawigacyjny
 
Encyklopedia PWN
hiperboliczny system radionawigacyjny,
system radionawigacji umożliwiający wyznaczenie linii pozycyjnej statku (mor. lub powietrznego, również pojazdu lądowego) na podstawie określenia różnicy odległości od 2 stałych punktów.
W systemie wykorzystuje się fakt, że różnica odległości każdego punktu hiperboli od 2 punktów stałych, stanowiących jej ogniska, jest niezmienna. Do wyznaczenia pozycji statku jest potrzebna znajomość co najmniej 2 przecinających się linii pozycyjnych będących hiperbolami należącymi do różnych rodzin. Hiperboliczne systemy radionawigacyjne są tworzone przez zespoły kilku zsynchronizowanych ze sobą radiostacji usytuowanych w ogniskach rodzin hiperbol. Różnicę odległości od tych radiostacji określa się na podstawie automatycznego pomiaru różnicy czasu lub fazy sygnałów radiowych docierających do statku, a następnie na specjalnej mapie z naniesionymi rodzinami hiperbol znajduje się odpowiednie hiperbole i ich punkt przecięcia. Hiperbolicznymi systemami radionawigacyjnymi są systemy: Decca, Loran, Omega. Są stosowane też lokalne hiperboliczne systemy radionawigacyjne (np. Toran, Lorac, Rana i in.), wykorzystywane do precyzyjnej nawigacji przy podchodzeniu i wprowadzaniu statków do niektórych portów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia