namiar
 
Encyklopedia PWN
namiar, peleng,
kąt zawarty między kierunkiem ku biegunowi a linią łączącą obserwatora z obiektem namierzanym (linią n.);
namiar rzeczywisty mierzy się od południka geogr., namiar magnetyczny — od południka magnet., namiar kompasowy — od kierunku wskazywanego przez kompas magnetyczny. Namiar ciała niebieskiego nazywa się azymutem (astr.), namiar radiolatarni radionamiarem; kąt zawarty między osią symetrii statku a linią namiaru nazywa się kątem kursowym lub namiarem burtowym; namiar znaku nawigacyjnego służy do określenia linii pozycyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia