leki
 
Encyklopedia PWN
leki, środki farmaceutyczne, środki lecznicze, medicamenta, remedia, therapeutica, pharmaca,
związki chemiczne oraz środki roślinne lub zwierzęce stosowane w leczeniu, profilaktyce i diagnostyce chorób;
w języku polskim termin „lek” implikuje zastosowanie lecznicze, inaczej niż w większości języków, gdzie odpowiednie terminy oznaczają zwykle każdą substancję czynną farmakologicznie. Działanie leku zachodzi dzięki procesom biochemicznym lub fizjologicznym, noszącym nazwę mechanizmu działania (lek może mieć więcej niż jeden mechanizm działania) i zwykle wymaga odwracalnego połączenia leku z tzw. receptorem farmakologicznym; narząd, tkanka lub układ, w którym połączenie to zachodzi, są nazywane punktem uchwytu farmakodynamicznego. Efekt farmakologiczny, będący wynikiem procesów składających się na mechanizm działania, może mieć charakter zamierzonego efektu terapeutycznego bądź działania niepożądanego i szkodliwego; wielkość efektu jest proporcjonalna do stężenia leku w punkcie uchwytu; stężenie to zależy od dawki, czyli ilości zastosowanego leku, choć na relację między dawką a stężeniem w punkcie uchwytu wpływają w znacznym stopniu czynniki osobnicze. Badaniem działania leków i skutkami ich obecności w organizmie zajmuje się farmakologia, natomiast ich wytwarzaniem, przygotowaniem i analizą farmacja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia