metabolizm leków
 
Encyklopedia PWN
metabolizm leków, biotransformacja leków,
przemiany biochemiczne, którym podlega lek w organizmie żywym, a także inne zjawiska związane z wchłanianiem, przenoszeniem (transportem) i rozmieszczeniem (dystrybucją) leku w organizmie oraz wydalaniem leku i jego metabolitów z organizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia