interakcje leków
 
Encyklopedia PWN
interakcje leków,
farm. wzajemne oddziaływanie leków, poprzez wpływ jednego leku na działanie drugiego, podanych jednocześnie lub w małym odstępie czasu;
rozróżnia się: integrację leków dodatnią — polegającą na wzajemnym nasilaniu działania leków (np. potencjalizacja), oraz integrację leków ujemną — polegającą na osłabieniu działania leku przez drugi lek (antagonizm); zamierzone integracje leków są wykorzystywane w tzw. leczeniu skojarzonym; zwyczajowo pod terminem „interakcja” są rozumiane najczęściej integracje leków niezamierzone i niekorzystne, rozwijające się wskutek nieprawidłowego kojarzenia leków lub stosowania zbyt wielu leków jednocześnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia