laktony
 
Encyklopedia PWN
laktony,
wewnątrzcząsteczkowe, cykliczne estry β-, γ-, δ-, ε-hydroksykwasów;
odznaczają się właściwościami chem. charakterystycznymi dla estrów, zaś reaktywność ich zależy od wielkości pierścienia; najbardziej trwałe są laktony 5- i 6-członowe (powstają samorzutnie z hydroksykwasów), dużą reaktywnością odznaczają się ε-laktony; laktony są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, np. egzaltolid.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia