hydroksykwasy
 
Encyklopedia PWN
hydroksykwasy,
związki org. o cząsteczkach zawierających grupy karboksylowe i jedną lub więcej niż jedną grupę hydroksylową;
są ciałami stałymi, niższe są rozpuszczalne w wodzie, wyższe — w rozpuszczalnikach org.; najprostszym hydroksykwasem jest kwas hydroksyoctowy (glikolowy) CH2(OH)COOH; w zależności od położenia grupy –OH względem grupy –COOH rozróżnia się α-, β-, γ-, δ-, ε-h., np.
kwas α-hydroksypropionowy,
kwas δ-hydroksywalerianowy;
mogą odszczepiać cząsteczki wody, przy czym α-hydroksykwasy tworzą wówczas laktydy, β-hydroksykwasy — kwasy nienasycone, γ-, δ-, ε-hydroksykwasy laktony; do hydroksykwasów należą m.in.: kwas cytrynowy, galusowy, jabłkowy, mlekowy, winowy, rycynolowy; większość hydroksykwasów może ulegać polikondensacji do poliestrów; wiele h. alifatycznych pełni ważne funkcje w procesach przemiany materii w organizmach żywych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia