Kolbego synteza
 
Encyklopedia PWN
Kolbego synteza, reakcja Kolbego i Schmitta,
reakcja fenolanów z ditlenkiem węgla, prowadząca do powstania aromatycznych hydroksykwasów;
oprac. 1859 przez A.W.H. Kolbego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia