kultura masowa
 
Encyklopedia PWN
Stanowi efekt demokratyzacji kultury oraz rozwoju technologii, zwłaszcza w dziedzinie komunikowania; głównym atrybutem kultury masowej jest jej zasięg, zgodnie z nazwą obejmujący ponadlokalne, ponadnarodowe, a nawet globalne grupy uczestników. Zazwyczaj jest przeciwstawiana kulturze elitarnej, wysokoartystycznej; z punktu widzenia takiego przeciwstawienia na pierwszy plan charakterystyki kultury masowej wybija się masowa produkcja i standaryzacja jej treści oraz tendencja do unifikacji gustów i zachowań odbiorców (tzw. homogenizacja kultury); dynamiczny rozwój elektronicznych środków przekazu ukształtował ostatecznie model kultury masowej jako kultury wielkich audytoriów, szybkiego przepływu informacji i łatwo dostępnej, taniej rozrywki.
Bibliografia
A. KŁOSKOWSKA Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980;
T. Goban-Klas Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia