społeczeństwo masowe
 
Encyklopedia PWN
społeczeństwo masowe,
termin stosowany gł. przez krytyków zachodniego społeczeństwa przem. jako określenie społeczeństwa biernych odbiorców, dla którego są charakterystyczne: amorficzność, rozkład więzi międzyludzkich, zanik wartości wyższych, brak zakorzenienia w tradycji, materializm, konformizm, upodobnianie się jednostek do siebie i zanik indywidualności, podatność na manipulację przy użyciu propagandy i reklamy, uniformizacja kultury i jej równanie w dół (kultura masowa);
motywy te były obecne w myśli społ. już na pocz. XIX w. (np. w myśli konserwatywnej); w XX w. do ich spopularyzowania przyczynili się J. Ortega y Gasset jako autor Buntu mas (1929, wyd. pol. 1982) oraz autorzy z kręgu szkoły frankfurckiej; w połowie XX w. przejściową popularność uzyskały koncepcje traktujące społeczeństwo masowe jako synonim społeczeństwa nowoczesnego. W społeczeństwie masowym dopatrywano się też źródła totalitaryzmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia