homogenizacja kultury
 
Encyklopedia PWN
homogenizacja kultury,
proces ujednolicania wzorców i oferty kulturalnej powodujący uniformizację i standaryzację sposobów uczestniczenia w różnych przejawach kultury, zwłaszcza popularnej.
Od XIX w. była uważana za immanentną cechę kultury masowej lub wręcz za zasadę polityki kulturalnej państwa, zmierzającej do wyrównywania szans różnych grup społecznych w dostępie do dóbr kulturalnych; współcześnie — za jedną z konsekwencji globalizacji kultury, dokonującej się pod wpływem elektronicznych środków masowego przekazu i dominacji konsumpcyjnego stylu życia; jest traktowana jako podstawowe zagrożenie dla kanonów kultury wyższej i hierarchii estetycznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia