kontrreformacji sztuka
 
Encyklopedia PWN
kontrreformacji sztuka,
typ sztuki sakralnej towarzyszący kontrreformacji,
oparty na modelu religijności, propagowanym po soborze trydenckim i mający go umacniać; postanowienia soboru dotyczące sztuki zostały rozwinięte m.in. przez św. Karola Boromeusza i kard. G. Paleottiego; sztuka kontrreformacji operowała formami manieryzmubaroku. W architekturze popularność zdobył typ kościoła (wzorzec: kościół Il Gesù w Rzymie) na planie krzyża łac., o jednej nawie z rzędami kaplic po bokach i kopułą na skrzyżowaniu nawy z transeptem; w sztukach plast. (zwłaszcza malarstwie) dominowała sprzyjająca religijności emocjonalnej tematyka maryjna i hagiograf., rozwijająca zwłaszcza wątki ascetyczno-martyrologiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia