kompromis
 
Encyklopedia PWN
kompromis 1850,
pakiet ustaw przyjętych przez Kongres Stanów Zjedn., rozstrzygających spór między stanami Północy i Południa o dopuszczenie niewolnictwa na obszarach włączonych w wyniku wojny meksykańskiej 1846–48;
dotyczył określenia statusu (wolny lub niewolniczy) stanu Kalifornia oraz terytoriów Nowy Meksyk i Utah (tworzonych na obszarach włączonych do Unii w wyniku wojny meksyk. 1846–48); autorzy kompromisu: H. Clay i D. Webster; na jego mocy Kalifornia weszła 1850 do Unii jako stan wolny, dla terytoriów zaś Nowy Meksyk i Utah przyjęto zasadę suwerenności osadników przy określaniu ich statusu; unieważnił ustalenia kompromisu Missouri 1820 w sprawie zasięgu niewolnictwa w USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia