iloczyn skalarny
 
Encyklopedia PWN
iloczyn skalarny,
mat. iloczyn wektorów i , oznaczany · , w przestrzeni euklidesowej (kartezjańskiej) określony wzorem · = a b cos α, gdzie a, b — długości wektorów, a α — kąt między nimi;
iloczyn skalarny jest skalarem (liczbą), stąd nazwa; np. praca W siły na drodze wyraża się iloczynem W =  · .
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia