hydroliza
 
Encyklopedia PWN
hydroliza
[gr. hýdōr ‘woda’, lýsis ‘rozłożenie’],
rozkład substancji pod wpływem wody, reakcja podwójnej wymiany zachodząca między wodą a substancją w niej rozpuszczoną, prowadząca do powstania cząsteczek nowych związków chemicznych;
jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy); często jest odwracalna; reakcję hydrolizy można przedstawić ogólnym równaniem AB + HOH ⇌ AH + BOH, gdzie AB — substancja ulegająca hydrolizie, AH i BOH — produkty hydrolizy. W przypadku soli hydroliza jest reakcją biegnącą w przeciwnym kierunku niż reakcja zobojętniania. W chemii org. zakres terminu „hydroliza” jest szerszy i poza hydrolizą estrów (reakcja odwracalna, przebiegająca w przeciwnym kierunku niż reakcja estryfikacji) obejmuje również inne procesy, np. rozpad peptydów, białek, zmydlanie tłuszczów. Często prowadzi się hydrolizę w obecności katalizatorów — kwasów lub zasad przyspieszających przebieg reakcji. Hydroliza jest często stosowana w przemyśle chem. (np. hydroliza drewna, polisacharydów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia