halogenki
 
Encyklopedia PWN
Do halogenków należą: nieorg. związki fluorowców (halogenów) z metalami (sole kwasów fluorowcowodorowych) lub niemetalami; związki org. — halogenki kwasowe (pochodne kwasów karboksylowych) o wzorze ogólnym R–COX, gdzie R — alkil lub aryl, X — fluorowiec (najważniejsze są chlorki kwasowe, X = Cl), stosowane w syntezach organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia