glosatorowie
 
Encyklopedia PWN
glosatorowie
[łac.],
w XII–XIII w. uczeni skupieni wokół uniw. w Bolonii, którzy, chcąc zgłębić znaczenie treści kodyfikacji Justyniana I Wielkiego ( Corpus Iuris Civilis), tłumaczyli poszczególne jej sformułowania (glosa);
założycielem szkoły glosatorów był Irnerius, najwybitniejszym przedstawicielem — Accursius; w końcu XIII w. powstała szkoła postglosatorów (komentatorów) zajmujących się dostosowaniem zasad prawa rzym. do potrzeb praktyki; najsłynniejszymi postglosatorami byli Baldus de Ubaldis i Bartolus de Sassoferrato.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia