postglosatorów

Encyklopedia PWN

wł. uczeni prawnicy zajmujący się od końca XIII w. dostosowaniem zasad prawa rzymskiego do potrzeb współczesnej im praktyki;
glosatorowie
[łac.],
w XII–XIII w. uczeni skupieni wokół uniw. w Bolonii, którzy, chcąc zgłębić znaczenie treści kodyfikacji Justyniana I Wielkiego ( Corpus Iuris Civilis), tłumaczyli poszczególne jej sformułowania (glosa);
Baldus de Ubaldis, ur. ok. 1327, zm. 28 IV 1400,
prawnik włoski;
Bartolus de Sassoferrato, Bartolo de Sassoferrato, ur. przed końcem 1313 lub na pocz. 1314, Venatura k. Sassoferrato, zm. 10 VII 1357, Perugia,
prawnik włoski;
Cujas
[küżạs],
Cujacius, Cujaus, Jacques, ur. 1522, Tuluza, zm. 4 X 1590, Bourges,
prawnik francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia