legiści
 
Encyklopedia PWN
legiści
[łac.],
w średniow. Europie znawcy prawa rzymskiego, w przeciwieństwie do znawców prawa kanonicznego, zw. kanonistami lub dekretalistami;
termin legiści powstał w XII w. w Bolonii; we Francji w XIV i XV w. legiści byli doradcami król. (zwykle urzędnikami), usiłującymi rozszerzyć władzę król. i uzasadniającymi potrzebę silnej władzy król. na podstawie tekstów prawa rzymskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia