fotometria
 
Encyklopedia PWN
fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
W fotometrii wizualnej opis promieniowania opiera się na subiektywnych wrażeniach jasności i barwy, wywołanych przez światło padające na siatkówkę oka; charakterystyki badanego światła wyznacza się przez porównanie ich za pomocą odpowiedniego fotometru.
W f. fizycznej (obiektywnej) wielkości fotometryczne mierzy się elektronicznie; pomiarów fotometrycznych dokonuje się wykorzystując zależność natężenia prądu elektr. płynącego przez układ pomiarowy od wielkości strumienia świetlnego. Porównaniem strumieni świetlnych o różnej barwie zajmuje się fotometria heterochromatyczna. Działem fotometrii wykorzystującym do ilościowej oceny energii promieniowania materiały fot. jest fotometria fotograficzna. Za twórcę fotometrii jest uważany P. Bouguer, który dokonał 1729 pierwszych pomiarów fotometrycznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia