wizualnej

Encyklopedia PWN

astr. jasność obiektu astronomicznego w przedziale widmowym, na które jest czułe oko ludzkie.
określenie różnych dziedzin twórczości artyst. odbieranych wzrokowo;
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia