wizualnej

Encyklopedia PWN

astr. jasność obiektu astronomicznego w przedziale widmowym, na które jest czułe oko ludzkie.
określenie różnych dziedzin twórczości artyst. odbieranych wzrokowo;
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
dziedzina kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, mówiąca o roli środków masowego przekazu w procesie socjalizacji, uczenia się i wychowania;
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
interdyscyplinarny ośrodek teatralny, powstał 1973 w środowisku studenckim Warszawy;
Alpers
[ạ̈lpərz]
Svetlana, S. Leontief, ur. 10 II 1936, Cambridge (stan Massachusetts),
amerykański historyk sztuki;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
analiza spektralna polegająca na wizualnej obserwacji widma.
Argelander Friedrich Wilhelm August, ur. 22 III 1799, Memel (ob. Kłajpeda), zm. 17 II 1875, Bonn,
astronom niem., pochodzenia fińskiego;
astrograf
[gr.],
astrokamera,
przyrząd do fotografowania nieba;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Baxandall
[bạ̈ksəndo:l]
Michael David Kinghley, ur. 18 VIII 1933, Cardiff,
bryt. historyk sztuki;
Ceraski Witold, ur. 9 V 1849, Słuck, zm. 29 V 1925, Troick,
astronom ros., pochodzenia polskiego;
Deacon
[di:kn]
Richard, ur. 15 VIII 1949, Bangor,
rzeźbiarz brytyjski;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

wizualny «związany ze wzrokiem i z obrazem jako środkiem przekazywania informacji»
• wizualnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia