fluorowcowodory
 
Encyklopedia PWN
fluorowcowodory, halogenowodory,
związki chemiczne fluorowców z wodorem, o ogólnym wzorze HX (gdzie X — fluorowiec): fluorowodór HF, chlorowodór HCl, bromowodór HBr i jodowodór HI;
f. są związkami bardzo trwałymi; w warunkach normalnych są gazami (z wyjątkiem ciekłego HF) o drażniącej woni, dymiącymi w powietrzu; wodne roztwory fluorowcowodorów są bardzo mocnymi kwasami (z wyjątkiem HF, którego roztwór jest słabym kwasem); największe znaczenie mają roztwory wodne chlorowodoru (kwas solny) i fluorowodoru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia