emulgatory
 
Encyklopedia PWN
emulgatory
[łac.],
substancje ułatwiające przejście 2 niemieszających się ze sobą cieczy w trwały stan rozproszony zw. emulsją lub zwiększające trwałość już wytworzonej emulsji (zw. też stabilizatorami);
emulgatorami są przede wszystkim substancje powierzchniowo czynne, które adsorbują się na granicy faz nie mieszających się cieczy, w wyniku czego ułatwiają powstanie emulsji, przy czym utworzona na powierzchni kuleczek zemuglowanej cieczy warstewka emulgatorów przeciwdziała łączeniu się kuleczek w większe zespoły, co zwiększa trwałość emulsji; jako emulgatory mogą być stosowane niektóre polimery oraz rozdrobnione substancje nieorg., w różnym stopniu zwilżane przez ciecze tworzące emulsję; zmieniając emulgatory można spowodować zniszczenie emulsji lub odwrócenie faz emulsji (przejście emulsji typu „olej w wodzie” w emulsję typu „woda w oleju”); emulgatory są stosowane m.in. w produkcji tłuszczów, w przemyśle włók., tworzyw sztucznych, farm., w górnictwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia