stabilizatorami

Encyklopedia PWN

stabilizatory
[łac.],
substancje chem., które dodane w małych ilościach zapobiegają niepożądanym przemianom, jakie mogą zachodzić w rozmaitych produktach — tworzywach sztucznych, paliwach, smarach, materiałach wybuchowych, fot., lekach, kosmetykach i in.;
stabilizator
[łac.],
lotn. → statecznik.
stabilizator
[łac.],
przyrząd lub urządzenie do utrzymywania (stabilizowania) pewnej stałej, zadanej wartości określonej wielkości fiz. bez względu na wahania (w określonych granicach) wartości innych wielkości, od których ona zależy;
stabilizator kołysania, amortyzator kołysania,
urządzenie do tłumienia przechyłów bocznych statku wodnego na fali;
ekon. środki wmontowane w system gospodarczy, niezależne od bieżącej polityki państwa, stabilizujące rozmiary globalnego popytu i łagodzące amplitudę wahań aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym.
emulgatory
[łac.],
substancje ułatwiające przejście 2 niemieszających się ze sobą cieczy w trwały stan rozproszony zw. emulsją lub zwiększające trwałość już wytworzonej emulsji (zw. też stabilizatorami);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia