ekran projekcyjny
 
Encyklopedia PWN
ekran projekcyjny,
ekran, na którym powstaje obraz w wyniku rzutowania (np. za pomocą rzutnika lub projektora film.) obrazu oryginału (np. diapozytywu lub obrazu film.); zadaniem e.p. jest takie rozproszenie światła nań padającego, aby była możliwa obserwacja całego obrazu na ekranie z różnych kierunków.
Rozróżnia się ekrany projekcyjne odbiciowe (nieprzezroczyste) — stosowane do projekcji przedniej (np. ekran kinowy), i ekrany projekcyjne przepuszczające (półprzezroczyste) — przeznaczone do projekcji tylnej (np. ekran mikroskopu projekcyjnego). W zależności od kąta rozsyłania światła ekrany projekcyjne dzieli się też na ekrany projekcyjne dyfuzyjne, o dużym kącie rozsyłania światła (180°), i ekrany projekcyjne kierunkowe, o mniejszym kącie rozsyłania, zależnym od przeznaczenia ekranu. Właściwości świetlne ekranu projekcyjnego dyfuzyjnego określa wielkość równa stosunkowi strumienia świetlnego odbitego (rozproszonego) od ekranu lub przechodzącego przez ekran do strumienia świetlnego nań padającego (wynosi ona zwykle 0,7–0,85). Natomiast właściwości ekranu projekcyjnego kierunkowego określa charakterystyka kierunkowa strumienia odbitego (kątowy rozkład tego strumienia). Ekrany projekcyjne odbiciowe dyfuzyjne wykonuje się gł. z białej matowej folii z tworzywa sztucznego, białej tkaniny płóciennej lub z włókien sztucznych, a kierunkowe — z folii lub tkaniny, pokrytej lakierem aluminiowym (ekrany projekcyjne metalizowane) bądź warstwą drobnych (o wymiarach niedostrzegalnych gołym okiem) kuleczek szklanych lub z tworzywa sztucznego (ekrany projekcyjne perełkowe); we wnętrzu kuleczek następuje wielokrotne odbicie promieniowania świetlnego i wskutek tego promieniowanie rozproszone na powierzchni ekranu biegnie prawie dokładnie w tym kierunku, z którego do niej dotarło. Ekrany projekcyjne przepuszczające wykonuje się gł. ze szkła mąconego (mlecznego) lub zmatowionego (matówka) przez odpowiednie szlifowanie albo trawienie, a także ze zmatowionej folii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia