dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

metody szybkiego bezpośredniego otrzymywania pozytywowego obrazu czarno-białego lub barwnego;
nasycanie chromem warstwy powierzchniowej przedmiotów stalowych w celu zwiększenia jej twardości, żaroodporności, odporności na ścieranie i korozję; rodzaj obróbki cieplno-chemicznej;
rodzaj obróbki cieplno-chemicznej polegający na dyfuzyjnym nasycaniu powierzchniowych warstw przedmiotów stalowych różnymi metalami, najczęściej chromem (chromowanie dyfuzyjne) lub aluminium (aluminiowanie dyfuzyjne), rzadziej cynkiem lub tytanem, w celu uzyskania określonych właściwości tych warstw (żaroodporności, odporności na korozję lub wysokiej twardości);
aluminiowanie dyfuzyjne, glinowanie dyfuzyjne, aliterowanie, kaloryzowanie,
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na dyfuzyjnym nasycaniu warstwy wierzchniej przedmiotów stalowych aluminium w celu zwiększenia ich odporności na korozję atmosferyczną i gazową w wysokiej temperaturze (do ok. 1000°C).
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na nasycaniu borem warstwy powierzchniowej przedmiotów stal.;
cynkowanie dyfuzyjne, szerardyzowanie,
nasycanie cynkiem warstwy powierzchniowej przedmiotów stal.;
krzemowanie dyfuzyjne, nakrzemowywanie,
nasycanie krzemem warstwy powierzchniowej przedmiotów stal.;
pierścienie dyfuzyjne, pierścienie Lieseganga,
barwne, współśrodkowe wstęgi występujące gł. w substancjach mineralnych stanowiących zestalone żele;
zgrzewanie (prowadzone w komorach próżniowych lub osłonie gazów obojętnych) wykorzystujące dyfuzję rozgrzanych metali w miejscu przylegania łączonych elementów;
różnica potencjałów elektr. powstająca na granicy zetknięcia 2 roztworów elektrolitów różniących się stężeniem lub składem chem.;
obróbka cieplno-chemiczna, obróbka dyfuzyjna,
proces technol. mający na celu uzyskanie zmian właściwości warstwy wierzchniej poddawanych obróbce przedmiotów w wyniku działania temperatury, czasu i środowiska technologicznego.
złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
ekran, na którym powstaje obraz w wyniku rzutowania (np. za pomocą rzutnika lub projektora film.) obrazu oryginału (np. diapozytywu lub obrazu film.); zadaniem e.p. jest takie rozproszenie światła nań padającego, aby była możliwa obserwacja całego obrazu na ekranie z różnych kierunków.
nakładanie na powierzchnie przedmiotów metalowych (najczęściej stalowych) warstwy cynku chroniącej przed korozją;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.

Słownik języka polskiego PWN

dyfuzja
1. «samorzutne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej, prowadzące do wyrównania stężenia»
2. «przenikanie elementów danej kultury do innej, prowadzące do powstawania podobieństw między nimi»

• dyfuzyjny
pompa dyfuzyjna «pompa próżniowa, której działanie opiera się na wykorzystaniu dyfuzji cząsteczek pompowanego gazu do wnętrza strumienia pary»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia