kierunkowe

Encyklopedia PWN

biol. komórki powstające w pierwszym i drugim podziale mejotycznym oocytu;
mat. liczba a występująca w równaniu prostej y = ax + b, wyrażająca tangens kąta nachylenia tej prostej do osi odciętych OX.
oogeneza
[gr. ōón ‘jajo’, génesis ‘pochodzenie’],
owogeneza,
proces tworzenia i różnicowania żeńskich komórek rozrodczych — jaj — zwierząt i człowieka;
ekran, na którym powstaje obraz w wyniku rzutowania (np. za pomocą rzutnika lub projektora film.) obrazu oryginału (np. diapozytywu lub obrazu film.); zadaniem e.p. jest takie rozproszenie światła nań padającego, aby była możliwa obserwacja całego obrazu na ekranie z różnych kierunków.
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
radiostacja nadawcza naziemna (nadajnik radiowy) o znanej pozycji nadająca sygnały wykorzystywane w radionawigacji, w tym sygnał identyfikacyjny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia