dyspersja fal
 
Encyklopedia PWN
dyspersja fal,
zależność prędkości fazowej vf danego rodzaju fal w ośrodku od częst. fali: vf = ω/k (lub vf = νλ), gdzie częst. kątowa ω = 2πν,ν — częst. fali, a liczba falowa k = 2π/λ, λ — długość fali;
występuje w ośr., którego właściwości zależą od długości rozchodzącej się w nim fali (tzw. ośr. dyspersyjnym); jeśli fale dłuższe rozchodzą się z większą prędkością niż krótsze, to dyspersję fal nazywa się normalną, w wypadku przeciwnym — anomalną; zjawisko dyspersji fal może także występować przy rozchodzeniu się fal w obszarze ograniczonym (np. w falowodach); szczególnie duże znaczenie ma dyspersja światła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia