długość fali
 
Encyklopedia PWN
długość fali, λ,
najmniejsza odległość między 2 punktami o takiej samej fazie zaburzenia;
λ = v/ν (v — prędkość rozchodzenia się fali, ν — częstotliwość fali).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia