fale spinowe
 
Encyklopedia PWN
fale spinowe,
niskoenerg. stany wzbudzone układu magnet., będące falowymi kombinacjami liniowymi elementarnych odchyleń lokalnego momentu magnet. od lokalnie doskonałego uporządkowania magnetycznego;
istnieniem f.s. można wyjaśnić potęgowe zmniejszanie się magnetyzacji ferromagnetyka przy podgrzewaniu od zera bezwzględnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia