diadochia
 
Encyklopedia PWN
diadochia
[gr.],
zdolność wzajemnego zastępowania się jonów, atomów lub cząsteczek w sieciach krystalicznych roztworów stałych;
warunkiem występowania diadochii są zbliżone rozmiary i zbliżone właściwości polaryzacyjne zastępujących się atomów (jonów, cząsteczek); diadochia prowadzi do występowania różnych substancji w takich samych lub zbliżonych strukturach krystal. i powoduje, że mogą one mieć identyczne lub podobne zewn. postaci krystalograficzne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia