kryptomorficzne pierwiastki
 
Encyklopedia PWN
kryptomorficzne pierwiastki, pierwiastki endokryptne,
pierwiastki chem., które w skorupie ziemskiej nie tworzą własnych minerałów (lub tworzą je tylko wyjątkowo), lecz są ukryte w sieciach krystalicznych minerałów będących związkami innych pierwiastków;
takie występowanie p.k. jest uwarunkowane ich diadochią z określonymi pierwiastkami pospolitymi, np. rubidu z potasem, germanu z krzemem, hafnu z cyrkonem, galu z glinem czy skandu z żelazem i magnezem; p.k. są powszechne w skorupie ziemskiej, jednak ze względu na występowanie w stanie rozproszenia uważano je do niedawna za bardzo rzadkie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia