deaminazy
 
Encyklopedia PWN
deaminazy,
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz;
katalizują reakcję odłączania grupy aminowej (–NH2) od zasad azotowych (purynowych i pirymidynowych) oraz ich pochodnych; deaminaza adenylanowa rozpoczyna szlak degradacji puryn prowadzący do wytworzenia moczanu i kwasu moczowego (zaburzenia metabolizmu kwasu moczowego są przyczyną dny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia