deaminacja
 
Encyklopedia PWN
deaminacja, deaminowanie,
biochem. enzymatyczne usuwanie grupy aminowej z zasad azotowych (w wyniku działania deaminaz) oraz aminokwasów w komórce;
reakcję przeniesienia grupy aminowej z l-aminokwasu na ketokwas (transaminacja) katalizują aminotransferazy. Grupy aminowe aminokwasów są akumulowane w postaci glutaminianu, który następnie ulega przekształceniu wg reakcji: glutaminian + NAD+ (lub NADP+) + H2O ⇄ NH4+ + α-ketoglutaran + NADH (lub NADPH) + H+; reakcję katalizuje dehydrogenaza glutaminianowa (enzym allosteryczny, którego aktywność hamuje ATP i GTP, a aktywuje ADP i GDP); w mitochondriach enzym ten odłącza grupę aminową glutaminianu w postaci amoniaku (NH3), będącego substratem mocznikowego cyklu Krebsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia