deaminacja
 
Encyklopedia PWN
deaminacja, deaminowanie,
chem. reakcja chem., w której wyniku zostają usunięte I-rzędowe grupy aminowe z cząsteczek związków organicznych;
najczęściej stosowaną metodą deaminacji amin jest przekształcanie ich w związki diazoniowe, a następnie rozkład grupy diazoniowej z wytworzeniem odpowiednich alkenów (olefin) lub jej wymiana na atom wodoru lub na inną grupę funkcyjną, zwłaszcza grupę hydroksylową, cyjanową, nitrową lub fluorowiec, np. w obecności soli miedzi(II) lub metalicznej miedzi; wprowadzenie grupy aminowej, a następnie deaminacja jest stosowane w laboratoryjnej syntezie niektórych związków aromatycznych, np. m-nitrotoluenu, 1,3,5-tribromobenzenu; deaminację wykorzystuje się też w analitycznych oznaczeniach zawartości I-rzędowych grup aminowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia