Sandmeyera reakcja
 
Encyklopedia PWN
Sandmeyera reakcja
[r. zantmajera],
reakcja soli arenodiazoniowych z solami miedzi(I), przebiegająca z wydzieleniem azotu i utworzeniem podstawionych pochodnych aromatycznych;
wykorzystywana do syntezy trudno dostępnych pochodnych aromatycznych (np. jodobenzenu), poprzez łatwiej dostępne pochodne aminowe, poddane uprzednio diazowaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia