ciśnienie akustyczne
 
Encyklopedia PWN
ciśnienie akustyczne,
zmienna w czasie różnica pomiędzy chwilowym ciśnieniem w określonym punkcie ośrodka a jego wartością średnią (w warunkach równowagi), występująca wtedy, gdy rozchodzi się w nim fala sprężysta (akustyczna);
ciśnieniu akustycznemu towarzyszą rozprzestrzeniające się w ośr. chwilowe zmiany gęstości ośr. w postaci lokalnych zgęszczeń i rozrzedzeń; ciśnienie akustyczne działając na organ słuchu jest bodźcem wywołującym wrażenie słuchowe (dźwięk); najmniejsza wartość skuteczna ciśnienia akustycznego o częst. 1000 Hz (wartość standardowa w akustyce) wywołująca u przeciętnego słuchacza dostrzegalne wrażenie słuchowe (próg słyszalności) wynosi 2 · 10−5Pa; dla tonów niższych i wyższych czułość słuchu jest mniejsza (izofony); ciśnienia akustyczne o wartościach większych od 0,5 Pa są uważane za szkodliwe dla człowieka (hałas), a powyżej 20 Pa (próg bólu) wywołują wrażenie bólu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia