próg słyszalności
 
Encyklopedia PWN
próg słyszalności,
fiz. najmniejsza wartość ciśnienia akustycznego (natężenia dźwięku) tonu o określonej częstotliwości, wywołująca u człowieka wrażenie słuchowe;
wartość progu słyszalności wyraża się w decybelach (dB), przyjmując za wartość progową krzywą izofoniczną (izofony) dla poziomu głośności 0 fonów, co odpowiada poziomowi ciśnienia 0 dB określonego dla tonu o częstotliwości 1000 Hz względem ciśnienia akustycznego 2 · 10–5 N/m2 (20 µPa) lub odpowiednio natężenia dźwięku 10–12 W/m2. Próg słyszalności u różnych osób jest różny, a u tej samej osoby zależy od jej stanu fizjologicznego, psychicznego, pory dnia i in. czynników.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia