głośność
 
Encyklopedia PWN
głośność,
subiektywne odczucie natężenia dźwięku;
zależy od natężenia, częstotliwości i widma drgań; przy ustalonym natężeniu dźwięku człowiek odbiera jako najgłośniejsze dźwięki o częstotliwości 2,5–4 kHz, a jako najmniej głośne — o częstotliwości poniżej 100 Hz i powyżej 10 kHz; jednostka son. Poziom głośności, wielkość będąca porównawczą miarą głośności dźwięku w odniesieniu do głośności dźwięku wzorcowego; wyraża się w fonach, których liczba jest równa poziomowi ciśnienia akustycznego (w decybelach) tonu o częstotliwości 1000 Hz ocenianego przez słuchacza jako identycznie głośny z dźwiękiem badanym. Równe poziomy głośności w zakresie częstotliwości słyszalnych obrazują krzywe zwane izofonami.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia