maskowanie dźwięku
 
Encyklopedia PWN
maskowanie dźwięku,
zjawisko psychofizjologiczne polegające na przesunięciu do większych natężeń progu słyszalności danego dźwięku w obecności innego dźwięku (maskującego);
wielkość przesunięcia mierzy się w decybelach; tony o częstotliwości większej niż częstotliwość tonu maskującego są maskowane silniej niż tony o częstotliwości niższej; maskowanie dźwięku jest maksymalne, gdy częstotliwości są zbliżone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia