ciśnienie promieniowania akustycznego
 
Encyklopedia PWN
ciśnienie promieniowania akustycznego,
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej, występujące w ośrodku, w którym się ta fala rozprzestrzenia, a także na powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki o różnych właściwościach akustycznych;
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej występujące w ośr. lub na powierzchni rozgraniczającej 2 ośr. o różnych właściwościach akustycznych (opór akustyczny); jest równe średniej wartości w czasie ciśnienia akustycznego fali biegnącej w ośr. (równe średniej wartości gęstości energii przenoszonej przez falę); ciśnienie promieniowania akust. odgrywa szczególną rolę w zakresie ultradźwięków, dla którego gęstość energii może być stosunkowo duża; jest przyczyną powstawania przepływów ośr. (tzw. wiatr akustyczny) w polu akustycznym, a także powstawania fontanny ultradźwiękowej na granicy ośr. płynnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia