opór akustyczny
 
Encyklopedia PWN
opór akustyczny, impedancja akustyczna,
wielkość charakteryzująca ośrodek sprężysty (gaz, ciecz lub ciało stałe), będąca miarą jego reakcji na rozchodzącą się falę akustyczną;
w przestrzeni ograniczonej, np. w rurze o przekroju S: ZA = p/(Sv), gdzie p — ciśnienie akustyczne, v — prędkość cząstek akustycznych; w ogólnym przypadku opór akustyczny jest wielkością zespoloną, dla fali płaskiej zaś — wielkością rzeczywistą równą iloczynowi gęstości i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym ośr.; jednostką oporu akustycznego jest Pa · s/m3.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia