ultradźwiękowa diagnostyka
 
Encyklopedia PWN
d.u. stosowana w inżynierii materiałowej służy do wykrywania wad materiałowych (luk, pęknięć, dyslokacji), natomiast stosowana w medycynie (ultrasonografia) — do badania obiektów biol. i wykrywania zmian patologicznych w tkankach i narządach organizmów żywych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia