bentos
 
Encyklopedia PWN
bentos
[gr. bénthos ‘głębina’],
ekol. zespół organizmów roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlających dno zbiorników wodnych (bental).
W związku z niejednorodnością dna jako środowiska życia skład gatunkowy bentosu bywa różnorodny i zmienia się wraz z głębokością; w bentosie morskim (halibentosie) przeważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, także glony i bakterie; uboższy bentos słodkowodny (limnobentos) tworzą głównie skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, larwy owadów, także rośliny zielne; wiele gatunków zwierząt bentosowych prowadzi osiadły tryb życia i ma odpowiednie przystosowania, np. do przytwierdzania się, drążenia podłoża, zdobywania pokarmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia