fitobentos

Encyklopedia PWN

fitobentos
[gr. phytón ‘roślina’, bénthos ‘głębia’],
ekol. zbiorowisko roślin zasiedlających osady denne w ekosystemach wodnych (wraz ze zbiorowiskami zwierząt i cudzożywnych drobnoustrojów);
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
bentos
[gr. bénthos ‘głębina’],
ekol. zespół organizmów roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlających dno zbiorników wodnych (bental).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia