Spokojny, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny
 
Encyklopedia PWN
Spokojny, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny.
Flora Oceanu Spokojnego obejmuje ok. 20 gatunków roślin kwiatowych i ok. 4 tys. gatunków glonów. Flora denna (fitobentos) występuje przeciętnie na głębokości 40–60 m; dla rejonów północnych charakterystyczne są brunatnice — głównie listownice, alarie i morszczyny, dla strefy przybrzeżnej Ameryki Północnej m.in. wielkomorszczyn; na półkuli południowej, przy brzegach Australii i Nowej Zelandii, z brunatnic występują m.in. wielkomorszczyn, lesonia i eklonia; głębiej (w sublitoralu), zarówno na północy jak i południu, charakterystyczne są m.in. gronorosty; występuje też wiele gatunków krasnorostów, mniej zielenic; oderwane od podłoża brunatnice o bipolarnym występowaniu (wielkomorszczyn, gronorosty) tworzą rozległe skupienia, unoszone zwłaszcza przez Prąd Wiatrów Zachodnich.; w strefach gorących zmniejsza się ilość i różnorodność brunatnic (pozostają gronorosty), przybywa natomiast zielenic (głównie pełzatka, halimeda) i krasnorostów; powszechne są też glony wapienne, głównie krasnorosty (koralki, litotamniony), uczestniczące w budowie raf koralowych; w strefie międzyzwrotnik. występują zarośla namorzynów (mangrowe). Z gatunków użytkowych ważną rolę odgrywają m.in. brunatnica — listownica oraz krasnorost — anfelcja; w eksploatacji roślinności wodnej przodują Japonia, Chiny oraz Indonezja. Fitoplankton Oceanu Spokojnego w rejonie wód Dalekiego Wschodu składa się z ponad 380 gatunków, głównie bruzdnic i okrzemek; w wodach subarktycznych przeważają bruzdnice z domieszką okrzemek, w tropikalnych — kokolitofory (grupa wiciowców).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia