zoobentos

Encyklopedia PWN

bentos
[gr. bénthos ‘głębina’],
ekol. zespół organizmów roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlających dno zbiorników wodnych (bental).

Słownik języka polskiego PWN

zoobentos «ogół organizmów zwierzęcych zamieszkujących dno zbiorników wodnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia