bar
 
Encyklopedia PWN
bar, Ba, barium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56;
Symbol: Ba
Nazwa łacińska: Barium
Liczba atomowa: 56
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 2 — berylowce
Odkrycie: 1774
względna masa atomowa 137,327(7); należy do grupy berylowców; srebrzystobiały, miękki metal, aktywny chemicznie; temperatura topnienia 727°C, temperatura wrzenia 1897°C, gęstość 3,51 g/cm3; gwałtownie reaguje z wodą; w powietrzu utlenia się (musi być przechowywany w nafcie); w związkach występuje na II stopniu utlenienia; spalany tworzy tlenek BaO, który z wodą daje mocną zasadę Ba(OH)2 (woda barytowa); podczas ogrzewania baru z wodorem powstaje wodorek BaH2, z węglem — węglik BaC2, bar reaguje z azotem tworząc azotek Ba3N2 oraz z fluorowcami; występuje w postaci minerałów (gł. barytu i witerytu); jego rozpuszczalne związki są trujące; używany jako dodatek stopowy, dawniej jako geter; szeroko stosowane są związki baru, m.in. siarczan BaSO4 i chromian BaCrO4 jako pigmenty do wyrobu farb, węglan BaCO3, tlenek i fluorek BaF2 do wyrobu szkieł (przeciwrentgenowskich, światłowodowych), tlenek oraz tytanian baru do wyrobu ceramiki, azotan i chloran do barwienia na zielono ogni sztucznych. Nazwa pierwiastka od gr. barýs ‘ciężki’. Bar odkrył 1774 K.W. Scheele, a wyizolował w czystej postaci 1808 H. Davy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia