rad
 
Encyklopedia PWN
rad, Ra, radium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 88;
Symbol: Ra
Nazwa łacińska: Radium
Liczba atomowa: 88
Pierwiastek promieniotwórczy: tak
Grupa układu okresowego pierwiastków: 2 — berylowce
Odkrycie: 1898
względna masa atomowa 226,0254; promieniotwórczy (czas połowicznego rozpadu najtrwalszego izotopu 226Ra T1/2 = 1600 lat); r. należy do grupy berylowców; jest to srebrzystobiały metal; temperatura topnienia 700°C, temperatura wrzenia 1140°C, gęstość 5 g/cm3; w powietrzu ciemnieje na skutek utleniania; aktywny chemicznie, pod względem właściwości chem. podobny do baru; przyjmuje stopień utlenienia II. W przyrodzie występuje w niewielkich ilościach w rudach uranowych (gł. w uraninicie i karnotycie) jako produkt rozpadu promieniotwórczego uranu; sam rad przechodzi w radon; izotopy r. są członami naturalnych szeregów promieniotwórczych. R. metaliczny i jego związki są stosowane jako źródło promieniowania γ (leczenie nowotworów złośliwych i niektórych chorób skórnych); siarczan i węglan radu dawniej były używane do wyrobu farb świecących. Nazwa pierwiastka od łac. radius ‘promień’. Rad został odkryty 1898 przez M. Skłodowską-Curie i P. Curie (1910 Maria wyodrębniła go w postaci metalicznej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia