ballad opera
 
Encyklopedia PWN
ballad opera, opera balladowa, beggar’s opera, opera żebracza,
forma opery komicznej, znana w XVIII w. w Anglii, polegająca na przeplataniu mówionych dialogów popularnymi melodiami zaopatrzonymi w nowe teksty;
forma ta wyrosła z tradycji opery barok., gł. z praktyki parodyjnej; jednym z pierwszych przykładów b.o. jest The Beggar’s Opera (1728) J. Gaya i J.C. Pepuscha, zawierająca elementy krytyki społ. i będąca satyrą na panującą wówczas w Anglii operę wł.; jej sukces przyczynił się do powstania następnych dzieł tego typu; rozkwit b.o. przypadł na lata 1728–36, kiedy to powstało ok. 80 tego rodzaju utworów; w 2. poł. XVIII w. zaczęto zastępować lud. melodie pasticciami popularnych utworów muzyki artystycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia